dissabte, 20 de setembre de 2014

PAUTES PER PREPARAR UNA BONA EXPOSICIÓ ORAL


PREPARACIÓ
1. Tingues present el context:
    finalitat (quin objectiu persegueixes) i auditori (què sap, què n’espera...)
2. Busca informació
3. Prepara un bon guió: ha de ser esquemàtic i breu a base de paraules-clau
4. Assaja la intervenció les vegades que calgui per agafar seguretat i ajustar el temps.

ORDRE
1. Introducció
            Presenta’t, si s’escau
            Introdueix el tema (quin és, per què l’has escollit, com ordenaràs la intervenció...)
            Desperta la curiositat de l’auditori
2. Desenvolupament
            Explica els continguts de manera ordenada, clara i concisa amb l’ajut del guió
            Marca bé les diferents parts del discurs amb els connectors adequats
            Repeteix, si cal, els continguts més importants
            Ajuda’t  d’imatges, gràfics, exemples, objectes...
3. Conclusions
            Fes un breu resum del que has dit
            Acaba amb una frase conclusiva
            Dóna entrada al torn obert de paraules

CONTINGUT
1. Pots consultar el guió, però la intervenció no pot ser una lectura
2. Assegura’t que exposes els continguts més importants
3. Concreta, no parlis per  parlar
4. No oblidis que un bon exemple pot ser la millor explicació

LLENGUATGE
1. Has d’utilitzar un registre estàndard-formal
2. No abusis dels mots-crossa, de les expressions buides o dels modismes
3. Vocalitza bé i amb la fonètica correcta

ASPECTES NO VERBALS
1. Adopta una  postura correcta
2. La gestualitat ha de ser adequada: ni exageris els moviments ni t’estiguis estàtic
3. Mira l’auditori
4. Parla amb el volum  i el to adequats
5. Parla poc a poc, sense precipitacions i sense oblidar-te de respirar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada