diumenge, 14 de setembre de 2014

BENVINGUTS A LLENGUA I COMUNICACIÓ

PROGRAMACIÓ LliC 2014-2015

La vida m'ha ensenyat a pensar, però el pensament no m'ha ensenyat a viure.
Aleksandr Herzen, filòsof, economista i revolucionari rus (1812-1870)

OBJECTIUS
 • Treballar les quatre competències bàsiques de la comunicació: parlar, escoltar, llegir i escriure. Aquesta assignatura vol ser una ampliació dels continguts que es donen a les matèries comunes de Llengua catalana i castellana del currículum de Batxillerat
 • Treballar la competència comunicativa i digital reforçant la creativitat en la confecció de textos literaris, publicitaris i periodístics.

MATERIAL
 • Dossier amb la feina diària de l’aula
 • Dossier fotocopiat amb exercicis de llengua que caldrà adquirir a consergeria
 • Llibres de lectura: Mercè RODOREDA, El carrer de les Camèlies (Club Editor), al primer trimestre i Pau VIDAL, Aigua bruta (Editorial Labutxaca), al segon trimestre
 • Bloc de referència per treballar a l’Aula d’informàtica (un dia a la setmana, segons connectivitat): niudenews.blogspot.com 

TEMARI I CONTINGUTS
 • Oratòria i tècniques per parlar en públic (Llengua i Comunicació)
 • Tècniques del llenguatge periodístic i publicitari (Comunicació)
 • Lectura i comentari d’articles de diaris diversos (Llengua i Comunicació)
 • Fonètica (Llengua)
 • Morfologia i sintaxi (Llengua)
 • Xerrades de persones de disciplines diverses: emprenedors, exalumnes... (Comunicació)
 • Confecció d’un bloc (Llengua i Comunicació)
 • Confecció un diari digital (Llengua i Comunicació)
 • Literatura i cinema: adaptacions (Comunicació)
 • Assistència al Festival Internacional Curt.doc de Vidreres (Comunicació)

AVALUACIÓ

 • Una prova escrita, com a mínim, per trimestre. No es repetiran els exàmens sense un certificat mèdic. L’avaluació serà continuada. A més de la realització d’un examen, al setembre s’hauran de presentar els treballs que la professora consideri oportuns
 • Feina setmanal penjada al bloc
 • Treballs diversos, individuals o en grup, que s’hauran de presentar el dia i l’hora indicats i sempre a la professora. No s’acceptaran treballs copiats ni fora de termini
 • Es valorarà la llengua oral, tant a les exposicions orals com a les intervencions a l’aula
 • Es valorarà el treball fet a classe i, sobretot, l’originalitat i la creativitat. És imprescindible tenir una actitud positiva per aprovar l’assignatura
 • Llibres de lectura: cal demostrar-ne la lectura i la comprensió  participant oralment a l’aula en les posades en comú. També es podrà demanar un treball o una prova escrita
 • Les faltes d’ortografia i expressió es penalitzaran amb 0’1 punts fins a un màxim de 2 punts, seguint l’acord del departament de llengües i la normativa de les PAU
 • La matèria es valorarà segons els següents percentatges: bloc 40%, feina aula 20% i proves, lectures i treballs 40%

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada